Bài hát truyền thống

ANGEL WINGS ALMA MATER

Nhạc: Danny MacArthur

Lời: Dr Lee

 

We can learn to spread our wings, till we learn to fly

Learning how to count and sing, write and draw let’s try

 

For my Daddy, for my Mommy

For my Brother for my Sister

For my Grandma, Grandpa too

Teacher tells me what to do

 

We’re cute, cute, cute, cute, cute

We’re sweet, sweet, sweet, sweet, sweet,

We fly, fly fly, fly fly

With our little angel wings!

Angel wings Angel Wings

 

We can learn to spread our wings till we learn to fly

Learning how to count and sing, write and draw  let’s try

 

For my Daddy, for my Mommy

For my Brother, for my Sister

For my Grandma, Grandpa too

Teacher tells me what to do

 

We’re cute, cute, cute, cute, cute

We’re sweet, sweet, sweet, sweet, sweet,

We fly, fly, fly, fly, fly

With our little angel wings !

 

We’re cute, cute, cute, cute, cute

We’re sweet,sweet,sweet,sweet,sweet,

We fly, fly fly,fly fly

With our little angel wings !

 

ANGEL WINGS !

Tin tức khác

Thực đơn tuần

THỰC ĐƠN THỨ ĂN SÁNG BỮA PHỤ  BỮA TRƯA TRÁI CÂY BỮA XẾ MẶN XÀO CANH THỨ 2 1.Hủ tiu nam vang Chanh dây Trứng chiên đậu hủ lụa Cháo cá diêu hồng...

Tiêu Chuẩn Phát Triển Thể Chất

Biểu đồ chuẩn cân nặng và chiều cao của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi dưới đây (được tổ chức Y tế thế giới – WHO công bố năm 2007) áp dụng cho trẻ em...