Một ngày ở trường của bé

MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA BÉ NHÀ TRẺ

NURSERY DAILY SCHEDULE

(for children from 12 to 36 months old)

 

THỜI GIAN

Time

NỘI DUNG

ACTIVITIES

06:30am – 07:00am Đón trẻ – Hoạt động tự chọn – Trò chuyện

Greeting children, optional activities, conversing with children

07:00am – 07:15am Thể dục buổi sáng, tắm nắng

Doing morning exercise & outdoor walk

07:15am – 08:15am Vệ sinh cá nhân, Ăn sáng

Breakfast

08:15am – 08:35am Hoạt động học

Group activity

08:35am – 08:45am Uống sữa

Drinking milk

08:45am – 10:00am Hoạt động góc

Corner Activities

09:30am – 10:00am Vui chơi tự do tại sân chơi

Free activities at the playground

10:00am – 11:15am Vệ sinh cá nhân , Ăn trưa

Lunch time

11:15am – 14:00pm Ngủ trưa

Nap time

14:00pm – 14:15pm Vệ sinh cá nhân , Uống sữa

Drinking milk

14:15pm – 14:45pm Hoạt động chiều

Afternoon activities

14:45pm – 15:30pm Ăn xế

Snack time

15:30pm – 15:45pm Hoạt động tự chọn

Elective activities

15:45pm – 16:30pm  Tắm trẻ

Washing up

16:30pm –  17:30pm Khen thưởng, Trò chuyện & Trả trẻ

Giving Awards, Conversing with children, Picking up children

17:30pm – 18:30pm Ngoài Giờ

Overtime

 

 

MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA BÉ MẪU GIÁO

NURSERY DAILY SCHEDULE

(for children from from 3 to 6 years old)

 

THỜI GIAN

Time

NỘI DUNG

ACTIVITIES

06:30am – 07:00am Đón trẻ – Hoạt động tự chọn – Trò chuyện

Greeting children, optional activities, conversing with children

07:00am – 07:20am Thể dục buổi sáng, tắm nắng

Doing morning exercise & outdoor walk

07:20am – 08:00am Vệ sinh cá nhân, Ăn sáng

Breakfast

08:00am – 08:40am Hoạt động học

Group activity

08:40am – 08:50am Uống sữa

Drinking milk

08:50am – 09:30am Anh Văn CAE

Colloquial American English

09:30am – 10:15am Hoạt động góc

Corner activities

10:15am – 11:15am Vệ sinh cá nhân , Ăn trưa

Lunch time

11:15am – 14:00pm Ngủ trưa

Nap time

14:00pm – 14:15pm Vệ sinh cá nhân , Uống sữa

Drinking milk

14:15pm – 14:50pm Toán ROP

ROP math

14:50pm – 15:30pm Ăn xế

Snack time

15:30pm – 15:50pm Hoạt động tự chọn

Elective activities

15:50pm – 16:30pm  Tắm trẻ

Washing up

16:30pm –  17:30pm Khen thưởng, Trò chuyện & Trả trẻ

Giving Awards, Conversing with children, Picking up children

17:30pm – 18:30pm Ngoài Giờ

Overtime

Tin tức khác

Bình chọn ảnh

SBD: 005 - "GIỮA DÒNG" Giữa dòng khơi mái tri âm,Tương phùng bằng hữu đồng tâm vững chèo. Vui lòng xác nhận bảo mật rồi bấm nút bình chọn và đợi...

Thực đơn tuần

THỰC ĐƠN TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN 15/12/2018 THỨ ĂN SÁNG BỮA PHỤ  BỮA TRƯA TRÁI CÂY BỮA XẾ MẶN XÀO CANH THỨ 2 1.Bánh cánh tôm thịt Nước cam Thịt kho...

Tuyển dụng

Vị trí Giáo viên Mầm Non Số lượng tuyển 10 Ngành nghề Giáo dục/Đào tạo Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Tỉnh/Thành phố TP.Hồ Chí Minh Mô...