Một ngày ở trường của bé

MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA BÉ NHÀ TRẺ

NURSERY DAILY SCHEDULE

(for children from 12 to 36 months old)

 

THỜI GIAN

Time

NỘI DUNG

ACTIVITIES

06:30am – 07:00am Đón trẻ – Hoạt động tự chọn – Trò chuyện

Greeting children, optional activities, conversing with children

07:00am – 07:15am Thể dục buổi sáng, tắm nắng

Doing morning exercise & outdoor walk

07:15am – 08:15am Vệ sinh cá nhân, Ăn sáng

Breakfast

08:15am – 08:35am Hoạt động học

Group activity

08:35am – 08:45am Uống sữa

Drinking milk

08:45am – 10:00am Hoạt động góc

Corner Activities

09:30am – 10:00am Vui chơi tự do tại sân chơi

Free activities at the playground

10:00am – 11:15am Vệ sinh cá nhân , Ăn trưa

Lunch time

11:15am – 14:00pm Ngủ trưa

Nap time

14:00pm – 14:15pm Vệ sinh cá nhân , Uống sữa

Drinking milk

14:15pm – 14:45pm Hoạt động chiều

Afternoon activities

14:45pm – 15:30pm Ăn xế

Snack time

15:30pm – 15:45pm Hoạt động tự chọn

Elective activities

15:45pm – 16:30pm  Tắm trẻ

Washing up

16:30pm –  17:30pm Khen thưởng, Trò chuyện & Trả trẻ

Giving Awards, Conversing with children, Picking up children

17:30pm – 18:30pm Ngoài Giờ

Overtime

 

 

MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG CỦA BÉ MẪU GIÁO

NURSERY DAILY SCHEDULE

(for children from from 3 to 6 years old)

 

THỜI GIAN

Time

NỘI DUNG

ACTIVITIES

06:30am – 07:00am Đón trẻ – Hoạt động tự chọn – Trò chuyện

Greeting children, optional activities, conversing with children

07:00am – 07:20am Thể dục buổi sáng, tắm nắng

Doing morning exercise & outdoor walk

07:20am – 08:00am Vệ sinh cá nhân, Ăn sáng

Breakfast

08:00am – 08:40am Hoạt động học

Group activity

08:40am – 08:50am Uống sữa

Drinking milk

08:50am – 09:30am Anh Văn CAE

Colloquial American English

09:30am – 10:15am Hoạt động góc

Corner activities

10:15am – 11:15am Vệ sinh cá nhân , Ăn trưa

Lunch time

11:15am – 14:00pm Ngủ trưa

Nap time

14:00pm – 14:15pm Vệ sinh cá nhân , Uống sữa

Drinking milk

14:15pm – 14:50pm Toán ROP

ROP math

14:50pm – 15:30pm Ăn xế

Snack time

15:30pm – 15:50pm Hoạt động tự chọn

Elective activities

15:50pm – 16:30pm  Tắm trẻ

Washing up

16:30pm –  17:30pm Khen thưởng, Trò chuyện & Trả trẻ

Giving Awards, Conversing with children, Picking up children

17:30pm – 18:30pm Ngoài Giờ

Overtime

Tin tức khác

Thực đơn tuần

THỰC ĐƠN TỪ NGÀY 25/03/2019 ĐẾN 30/03/2019 THỨ ĂN SÁNG BỮA PHỤ  BỮA TRƯA TRÁI CÂY BỮA XẾ MẶN XÀO CANH THỨ 2 1.Hủ tiu nam vang Chanh dây Trứng...

Tuyển dụng

Vị trí Giáo viên Mầm Non Số lượng tuyển 10 Ngành nghề Giáo dục/Đào tạo Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Tỉnh/Thành phố TP.Hồ Chí Minh Mô...

Tiêu Chuẩn Phát Triển Thể Chất

Biểu đồ chuẩn cân nặng và chiều cao của trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi dưới đây (được tổ chức Y tế thế giới – WHO công bố năm 2007) áp dụng cho trẻ em...