Bài hát truyền thống

ANGEL WINGS ALMA MATER

Nhạc: Danny MacArthur

Lời: Dr Lee

 

We can learn to spread our wings, till we learn to fly

Learning how to count and sing, write and draw let’s try

 

For my Daddy, for my Mommy

For my Brother for my Sister

For my Grandma, Grandpa too

Teacher tells me what to do

 

We’re cute, cute, cute, cute, cute

We’re sweet, sweet, sweet, sweet, sweet,

We fly, fly fly, fly fly

With our little angel wings!

Angel wings Angel Wings

 

We can learn to spread our wings till we learn to fly

Learning how to count and sing, write and draw  let’s try

 

For my Daddy, for my Mommy

For my Brother, for my Sister

For my Grandma, Grandpa too

Teacher tells me what to do

 

We’re cute, cute, cute, cute, cute

We’re sweet, sweet, sweet, sweet, sweet,

We fly, fly, fly, fly, fly

With our little angel wings !

 

We’re cute, cute, cute, cute, cute

We’re sweet,sweet,sweet,sweet,sweet,

We fly, fly fly,fly fly

With our little angel wings !

 

ANGEL WINGS !

Tin tức khác

Bình chọn ảnh

SBD: 005 - "GIỮA DÒNG" Giữa dòng khơi mái tri âm,Tương phùng bằng hữu đồng tâm vững chèo. Vui lòng xác nhận bảo mật rồi bấm nút bình chọn và đợi...

Thực đơn tuần

THỰC ĐƠN TỪ NGÀY 10/12/2018 ĐẾN 15/12/2018 THỨ ĂN SÁNG BỮA PHỤ  BỮA TRƯA TRÁI CÂY BỮA XẾ MẶN XÀO CANH THỨ 2 1.Bánh cánh tôm thịt Nước cam Thịt kho...

Tuyển dụng

Vị trí Giáo viên Mầm Non Số lượng tuyển 10 Ngành nghề Giáo dục/Đào tạo Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Tỉnh/Thành phố TP.Hồ Chí Minh Mô...